(Lopende) Projecten

Waar zijn we momenteel mee bezig...

Op deze pagina komen de lopende projecten van Ossenblok V.O.F. te staan. Deze pagina is afhankelijk van de jaargetijden van het jaar en er wordt getracht hem zo up-to-date mogelijk te houden. Tot op heden waren er enkel foto's te zien bij lopende projecten, maar soms is het ook mogelijk om bij een aantal foto's een filmpje te bekijken.

Grond verbetering woning

Borstelen en vegen zand/onkruid

Containertransport Renewi

Straatwerkzaamheden

Grondtransport

Sloop woning binnenstad Roosendaal

Sloten maaien + korven

Graszoden aanleggen

Doorvoer aanleggen onder asfalt

Put installeren

Asfalt zagen + straatwerk

Herstellen pad kappel

Terrein uitbreiding oefenterrein brandweerkazerne

 Terrein uitbreiding brandweerkazerne parkeerplaatsen

 Ondersteuning rioleringsputten waterwagen + kraan

 Bomen kappen en grind aanbrengen rondom bedrijfspand

 Terrein vernieuwen met split

 Belows leegruimen

 Shovelmachinist van Gansewinkel