(Lopende) Projecten

Waar zijn we momenteel mee bezig...

Op deze pagina komen de lopende projecten van Ossenblok V.O.F. te staan. Deze pagina is afhankelijk van de jaargetijden van het jaar en er wordt getracht hem zo up-to-date mogelijk te houden. Tot op heden waren er enkel foto's te zien bij lopende projecten, maar soms is het ook mogelijk om bij een aantal foto's een filmpje te bekijken.

Retentiezone aanleg

Straatwerk 

Muur/ fundering verwijderen en schutting plaatsen

Sloot uitdiepen/opschonen

Resultaat borstelen en vegen bedrijventerrein

Containertransport Renewi

Straatwerkzaamheden

Grondtransport

Sloten maaien + korven

Doorvoer aanleggen onder asfalt